FAQ

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna angående service och underhåll. Hittar du inte det du söker, vänligen kontakta din återförsäljare eller oss på Hallins.

Frågor gällande lyftar

Det vi behöver är modellnamn, artikelnummer, serienummer och tillverkningsår. Denna information finns på typskylen som är placerad på lyftens pelare. 

 1. Kontrollera att lyften är laddad.
 2. Kontrollera att laddaren är hel.
 3. Kontrollera att lyftens laddanslutning är hel.
 4. Kontrollera elektrisk spänning till och från styrkort.

Batterierna bör laddas varje natt i minst 8 timmar. Undvik fullständig urladdning vilket förstör batterierna.

Ha alltid batterierna på laddning om lyften inte ska användas under en längre tid, till exempel vid semester och helger. Lyften kan stå med laddaren ansluten under obegränsad tid utan risk för överladdning.

Lyftvagnens spänningsindikator lyser rött när batterierna behöver sättas på laddning. Om lyftvagnen lämnas oanvänd i 20 minuter går den ner i sk viloläge. Detta medför att spänningsindikatorn slocknar. Lyftvagnen återstartas igen via on/off-knappen.

Viktigt!

 • Det är endast tillåtet at använda laddare som är levererade eller godkända av Hallins
 • Laddaren får inte utsättas för vatten
 • Vagnen ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme då den laddas
 • Anslut alltid laddaren till lyftvagnen innan den ansluts till elnätet.

Frågor gällande Temptainer

Det vi behöver är modellnamn, artikelnummer, serienummer och tillverkningsår. Denna information finns på typskylen som är placerad på boxens baksida.

 1. Kontrollera att du har ström till boxen.
 2. Kontrollera att spiralsladden är hel. Kontrollera att fläktar och kylelement är rena och fria från damm och smuts.
 3. Kontrollera omgivningstemperaturen. Ett peltier kylsystem kyler inte ner mer än 20 grader ifrån omgivningstemperaturen. Säkerställ även att kylsystemet har tillräckligt med utrymme för att kunna ta in frisk luft.

Rostfritt stål – Varmvatten och diskmedel

 • Rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk vattenabsorberande luddfri trasa.
 • Ta alltid bort kalk-, fett-, stärkelse- och proteinfläckar direkt.
 • Du kan få korrosion under sådana fläckar.

Rengöringsmedel

 1. Rengöringsmedel med pH-värde >12,5 rekommenderas.
 2. Rengöringsmedel ska användas i den koncentration som rekommenderas av tillverkaren av rengöringsmedlet.
 3. Använd vanliga förekommande livsmedelgodkända rengörings – och desinficeringsmedel som används inom restaurang och storkök i samband med rengöring av denna typ av produkter.