Viktig information med anledning av det nya Coronaviruset (covid-19)

Hallins vill förhindra smittspridning av det nya Coronaviruset covid-19 och har därför infört skärpta försiktighetsåtgärder för de som kan tänkas ha kommit i kontakt med viruset.

Vår hälsa och säkerhet för våra anställda, kunder och partners är vår högsta prioritet, och som företag kommer vi att göra allt vi kan för att minska risken för ett eventuellt utbrott av Coronavirus.

Hallins har skapat rekommendationer för personer som har rest till ett område som drabbats av Coronavirus, COVID-19. Personer som har återvänt från ett särskilt riskområde rekommenderas att självisolera hemma i 14 dagar.
Detta innebär att vi och våra kunder inte kan acceptera förare, montörer och / eller leverantörer som har återvänt från något särskilt riskområde innan karantänperioden på 14 dagar är klar.

Informera dina underleverantörer om dessa säkerhetsriktlinjer, så att vi kan minska riskerna för våra kunder, leverantörer och anställda.

 

Kontakt

Tommy Hallin, Koncern VD

Telefon: +46 72-570 00 00, e-post: tommy.hallin@hallins.com

Lars Torpman, Vice VD Hallins Sales AB
Telefon: +46 70-686 79 90, e-post: lars.torpman@hallins.com

Jonas Andersson, Vice VD Hallins Production AB
Telefon: +46 72-570 00 07, e-post: jonas.andersson@hallins.com