Föregående bild
Nästa bild

Vi tänker utanför boxen innan vi bygger den

Rostfritt stål och produktionsteknik är vår hårdvara. Engagemang, kreativitet och hantverksskicklighet är vår mjukvara. Vårt arbetssätt är att vrida och vända på uppgifterna, tillsammans med vår uppdragsgivare, för att se möjligheterna ur nya perspektiv.

Produkter med höga krav på finish, hygien och täthet

Serietillverkade produkter

Avancerade specialprodukter

Produktionsteknik

De flesta projekt vi genomför innefattar en kombination av manuell och automatiserad produktion. Det innebär att vi kan arbeta flexibelt och med optimala metoder från tillverkning i enstaka exemplar till medelstora serier. Tunnplåtsbearbetning är en av våra specialiteter, vilket också sätter sin prägel på vår maskinpark, med resurser för exempelvis laserskärning och plåtbockning.

I vårt rostfria plåtskrädderi finns alla resurser för att ta fram avancerade produkter, som prototyper, i enstaka exemplar eller i korta serier. En annan av våra specialiteter är lättviktskonstruktioner med polyuretanskumning, som har sin grund i vår egen produktutveckling.

Systemtillverkning

Att samla flera moment i produktionskedjan hos en leverantör är många gånger ett effektivt sätt att spara resurser och få ökad kostnadseffektivitet. Som systemtillverkare erbjuder vi helhetsåtaganden som innefattar dels rostfri tillverkning av komponenter och delsystem, dels montering och testning av mekanik, elektronik, hydraulik och pneumatik. Vi åtar oss även logistikhantering och övergripande funktionsansvar för produkter och system. I projekten använder vi, om så önskas, de kontrollprocedurer som krävs för CE-märkta produkter.

Specialhantverk

I tider där maskintillverkning och automation är standard, är vi stolta
över att kunna erbjuda genuin hantverksskicklighet. I vår manuella till-verkning bygger vi de mest avancerade produkterna, ofta med mycket höga krav på exempelvis finish, hygien och täthet i utförandet. Våra medarbetare är specialister inom sina områden, där bland annat avancerad svetsning, rörbockning och skärande bearbetning ingår. I Hallins manuella tillverkning är yrkesstoltheten en viktig del i kvalitetssäkringen.

Kompetenscentrum

Hos Hallins får du tillgång till ett komplett kompetenscentrum för utveckling, konstruktion och tillverkning av produkter där rostfritt stål, men även aluminium, står i centrum. Vi är gärna delaktiga i utvecklingsprojekt från början, för att bidra med produktionslösningar och vi medverkar sedan i hela utvecklingskedjan, från prototyp till serietillverkning. Genom avancerade uppdragför bland annat läkemedels- och livsmedels industrin har vi byggt upp en värdefull kunskap- och erfarenhetsbank som kommer till nytta i nya projekt. Vi tillämpar regelverket inom GMP, Good Manufacturing Practice, och våra kvalitetssystem följer ISO 9001 och ISO 14001.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med en av våra säljare? Fyll i och skicka formuläret så hör vi av oss inom kort via telefon eller e-post. Tack för visat intresse!