Värmehällar och kylplatta

Våra värmehällar och kylplattor har en enkel och ren design som passar på varje buffébord. De släta ytorna underlättar rengöringen. Värmehällarna är termostatstyrda för en bekymmersfri hantering medan kylplattorna laddas med kylklampar och fungerar varsomhelst, utan tillgång till el.

Röd plastkylklamp

Kylklamp

Lös kylklamp, passar till kylplatta M3113100