För snabb och effektiv hantering av en eller flera portioner i sammanhang där hög kvalitet och tidseffektivitet går hand i hand. Till exempel snabbmatsrestauranger och kök med stora volymer och snabba flöden.

  • Samsung CM1929(A)
    • Samsung CM1929(A)
    • Samsung CM1929(A)

    • Programmerbar mikro med 30 program. 2 magnetroner i taket för jämnare temperaturfördelning. Rostfri in- och utsida.